Activ'Air® je inovatívne a trvalé riešenie pre skvalitnenie ovzdušia u vás doma alebo v kancelárii. Táto technológia neutralizuje formaldehyd. Výsledkom je čistý vzduch v interiéri.

Activ'Air® pôsobí v troch krokoch:
1. Pohltenie formaldehydu
2. Transformácia formaldehydu na neškodné látky
3. Tieto látky sa už spätne nevylučujú

formaldehyd

  • Activ'Air® trvale odstraňuje až do 70% formaldehydu v ovzduší.
  • Zníženie koncentrácie formaldehydu je založené na experimentálnych dátach podľa štandardu ISO16000-23 od 0,4 m2 do 1,4 m2 inštalovanej plochy na 1 m3 objemu miestnosti
  • Activ'Air® nestráca účinnosť ani po úprave povrchu maľovaním alebo tapetovaním bežnými priedušnými materiálmi.
  • Nezávislé laboratóriá potvrdzujú, že technológia Activ'Air® spätne nevylučuje do ovzdušia žiadny formaldehyd.
  • Zložka Activ'Air® je účinná najmenej po dobu 50 rokov.
  • Životnosť je prepočítaná na základe predpokladanej rovnomernej koncentrácie formaldehydu 25 g/m3 zahŕňajúc všetky steny a/alebo strop v miestnosti
efectivitaActivAir

Účinnosť technológie Activ'Air® bola overená akreditovanými laboratóriami EUROFINS a Vito podľa ISO 16000-23 a aj meraním Štátnym zdravotným ústavom v Prahe.

Vypočítajte si, koľko stojí
sadrokartónový podhľad
v izbe

Zadajte šírku a dĺžku miestnosti,
v ktorej chcete nainštalovať sadrokartónový podhľad:

Window size: 1680 x 1010
Viewport size: 1680 x 882